foto

Vznik občanského sdružení
ČARO iniciovali:

Česká pneumologická a
ftizologická společnost ČLS JEP

Česká společnost alergologie
a klinické imunologie

Členové aliance

Lékařských společností (členové České lékařské společnosti J. E. Purkyně):

 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Česká onkologická společnost
 • Společnost pracovního lékařství
 • Společnost nemocí z povolání
 • Společnost všeobecného lékařství
 • Odborná společnost praktických dětských lékařů
 • Česká společnost dětské pneumologie

Jiné zdravotnické organizace

 • Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
 • Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
 • Česká kancelář WHO
 • Národní centrum pro těžké astma

Nevládní organizace

 • Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
 • Česká iniciativa pro astma (ČIPA)
 • Pneumologická sekce při České asociaci sester (ČAS)
 • Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
 • Sdružení alergických a astmatických dětí, Brno
 • Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem, Praha
 • SPCCH ZO Klub astmatiků, Olomouc
 • SPCCH ZO Sdružení dýchacích nemocných, Hradec Králové

Partneři