foto

Vznik občanského sdružení
ČARO iniciovali:

Česká pneumologická a
ftizologická společnost ČLS JEP

Česká společnost alergologie
a klinické imunologie

Program

Chronická respirační onemocnění zatěžují světovou populaci rozsáhlou morbiditou, invaliditou i mortalitou. Představují stále závažnější zdravotnický i sociálně-ekonomický problém a jsou pro jednotlivce i populace celoživotním břemenem. Řada z nich je celoživotních a nevyléčitelných, nicméně ovlivnitelných správnou léčbou i prevencí. Jejich výskyt v poslední době spíše stoupá, je ovlivněn kvalitou životního prostředí, výživy a u mnohých z nich se uplatňuje jako hlavní příčinný faktor kouření. Výskyt chronických respiračních nemocí je celosvětový, jejich zastoupení se liší mezi rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi. Onemocnění postihují muže i ženy, s rozšířením kuřáckého návyku se původní dominance u mužů začíná zmenšovat a výskyt u žen stoupá rychleji. Přes velké pokroky v diagnostice a léčbě se nepodařilo snížit mortalitu, která u některých nemocí dokonce stoupá. Chronická respirační onemocnění začínají velmi často už v dětství, jejich vývoj k chronicitě je pozvolný, jejich léčba vyžaduje dlouhodobou a komplexní péči.

Společnost má šanci s těmito nemocemi bojovat, pokud se vážně zamyslí nad jejich příčinami a učiní opatření, která zamezí jejich dalšímu vzestupu, pomůže zlepšit jejich prevenci, časnou diagnostiku a bezpečnou léčbu. Součástí těchto aktivit jsou přísnější opatření na ochranu nekuřáků, práce s mladou generací a rychlejší zavádění nových technologií do praxe. Maximální pozornost by se měla věnovat prevenci, která u mnohých chronických respiračních nemocí spočívá ve vedení k nekuřáctví.

Národní program boje proti chronickým respirarespiračním onemocněním v ČR

Partneři