foto

Vyhlášení

Dne 28. listopadu 2007 byl ohlášen vznik České aliance proti chronickým respiračním onemocněním - ČARO. Ve spolupráci s českou kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO), za účasti vedení kanceláře WHO v Ženevě se sešli přední zahraniční i čeští odborníci, aby deklarovali nutnost zvýšení pozornosti věnované vleklým neinfekčním onemocněním dýchacího systému. Podporu této iniciativě projevilo více než 20 odborných i laických.

Partneři