foto

Vznik občanského sdružení
ČARO iniciovali:

Česká pneumologická a
ftizologická společnost ČLS JEP

Česká společnost alergologie
a klinické imunologie

GARD

Světová zdravotnická organizace (WHO) věnuje v posledních letech chronickým respiračním onemocněním mimořádnou pozornost. Byl přijat nový strategický model „integrace akutní léčby dlouhodobou kontinuální péčí“. Současně byl přijat návrh na ustavení „Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním“ – „Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD)“, která pracovala pod patronací SZO. K jejímu vyhlášení došlo v březnu 2006 v Pekingu.

GARD je dobrovolně uzavřená volná dohoda mezinárodních a národních či lokálních organizací, institucí a občanských aktivit se společným cílem pomáhat si vzájemně v boji proti chronickým respiračním onemocněním. GARD je aktivita směřující k prevenci, ke včasné diagnóze a k účinné léčbě nepřenosných chronických respiračních onemocnění formou volné aliance, v níž si každý účastnící se subjekt ponechává svoji právní subjektivitu a nezávislost. Globální aliance má svoji regionální rovinu (Evropa, Amerika, Asie) a rovinu národní.

ČARO ve spolupráci s českou kanceláří WHO má za cíl prosazovat cíle GARDu v České republice.

Partneři