foto

Výbor ČARO

na období 2019 – 2021

 

Předseda

Prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.

Místopředseda

Doc. MUDr. Petrů Vít, CSc.

Čestný člen výboru

Prof. MUDr. Václav Špičák, DrSc.

Členové výboru

MUDr. Doubková Martina, Ph.D.

MUDr. Kos Stanislav, CSc.

Doc. MUDr. Nakládalová Marie, CSc.

Doc. MUDr. Rybníček Ondřej, Ph.D.

Prof. MUDr. Skřičková Jana, CSc.

Pokladník

MUDr. Lucie Lischková

(dle výsledků volební schůze ČARO, 14. 6. 2019)

Partneři