foto

 

 

 

O alianci

ČARO – Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním - je občanským sdružením institucí, které budou společným a koordinovaným úsilím svých členů napomáhat zmenšovat břemeno chronických respiračních onemocnění v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost je pod patronací WHO.

Cílem je na národní úrovni výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických neinfekčních chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. Sdružení iniciovaly Česká pneumologická a ftizeologická společnost s Českou společností alergologie a klinické imunologie, které garantují léčbu nejzávažnějších chronických respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic a celá řada dalších závažných nemocí. Odborné společnosti chtějí apelovat na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby.

 

Aktuálně

Webinář ke Světovému dni spánku - 18. 3. 2021

Webinář ke Světovému dni tuberkulózy - 24. 3. 2021

  Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném COVID-19


Archiv:

WEBINÁŘ SPIROERGOMETRIE A ZÁTĚŽÍ INDUKOVANÁ BRONCHOKONSTRIKCE - 3. 9. 2020 - pozvánka

Světový den karcinomu plic - pozvánka na TK 28. 7. 2020 - pdf

Velmi smutná zpráva - zemřel prof. Vítězslav Kolek

GARD Newsletter Volume 2 | No. 2 | June 2019 - pdf

První srpnový den byl poprvé vyhlášen jako SVĚTOVÝ DEN RAKOVINY PLIC - více informací zde

 

Vznik občanského sdružení ČARO iniciovali:

Česká pneumologická a 
ftizologická společnost ČLS JEP
Česká společnost alergologie 
a klinické imunologie

Partneři