foto

 

 

 

O alianci

ČARO – Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním - je občanským sdružením institucí, které budou společným a koordinovaným úsilím svých členů napomáhat zmenšovat břemeno chronických respiračních onemocnění v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost je pod patronací WHO.

Cílem je na národní úrovni výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických neinfekčních chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. Sdružení iniciovaly Česká pneumologická a ftizeologická společnost s Českou společností alergologie a klinické imunologie, které garantují léčbu nejzávažnějších chronických respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic a celá řada dalších závažných nemocí. Odborné společnosti chtějí apelovat na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby.

 

Aktuálně

Aktuální složení výboru ČPFS dle výsledků volební schůze ČARO, 14. 6. 2019

GARD Newsletter Volume 2 | No. 2 | June 2019 - pdf

Výroční zpráva ČARO za rok 2018 - pdf

První srpnový den byl poprvé vyhlášen jako SVĚTOVÝ DEN RAKOVINY PLIC - více informací zde

 

Vznik občanského sdružení ČARO iniciovali:

Česká pneumologická a 
ftizologická společnost ČLS JEP
Česká společnost alergologie 
a klinické imunologie

Partneři